Анализ на антитела классов IgM и IgG к вирусу гепатита С